Ogarniamy inżynierię

fot. Małgorzata Rabenda

Narzędzia
Typografia

Wprawdzie są już wakacje, ale my wciąż „ogarniamy” miniony rok szkolny. W czerwcu, w naszej szkole – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku – realizowaliśmy projekt interdyscyplinarny „Energia i wiatr” w ramach programu „Ogarnij Inżynierię” Fundacji Katalyst Engineering, która działa non-profit w ramach grupy White Star Foundation.

Udział w projekcie interdyscyplinarnym to był czas znakomitej zabawy ale przede wszystkim kształtowanie kompetencji przyszłości takich jak wykorzystanie nowych technologii, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, programowanie, modelowanie 3D.

W Projekcie współpracowali nie tylko uczniowie ale też nauczyciele kilku przedmiotów. To był czas wzajemnego uczenia się, wspólnego poznawania rzeczy nowych, dotąd nieznanych. Czas przełamywania lęków i oporów przed technologią. Nauczyciel w projekcie pełnił rolę tutora, organizował pracę uczniów, moderował spotkania, dbał o atmosferę sprzyjającą uczeniu się, motywował do poszukiwań, wskazywał źródła, ale nie podawał gotowych rozwiązań.

Taki model pracy wdraża uczniów do wysiłku intelektualnego, daje swobodę działania, nie narzuca jedynego słusznego rozwiązania, w końcu pozwala kształcić umiejętność uczenia się, która w XXI wieku jest kluczem do sukcesu.

Parę słów o poszczególnych modułach projektu:

Moduł dla klasy IV – „Tajemnice zielonych dachów” porusza aspekty związane ze składnikami pogody, uczy korzystania z narzędzi pomiarowych oraz pokazuje inżynieryjne rozwiązania dotyczące budowy ekologicznych osiedli.

Moduł dla klasy V – „Energia i wiatr” to szereg zajęć lekcyjnych poświęconych zagadnieniom związanym z rodzajami i źródłami energii, ze szczególnym naciskiem na energię wiatrową i turbiny wiatrowe.

Moduł składa się z kilkunastu jednostek lekcyjnych, które można realizować na poszczególnych przedmiotach. My zdecydowaliśmy się na tak zwane dni projektowe, podczas których każda z klas realizowała zadania w grupach pod okiem kilku nauczycieli – przyrody, matematyki, informatyki, techniki i plastyki. Scenariusze lekcji kładą duży nacisk na zajęcia praktyczne, konstruowanie, eksperymentowanie i prototypowanie. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mieli okazję poznać technologię druku 3D – najpierw projektując a następnie drukując modele turbin wiatrowych. Do projektowania wykorzystaliśmy darmowy program 123D Design, do obsługi drukarki posłużył nam Matter Control.

Realizacja projektu była dla nas wszystkich znakomitym doświadczeniem, które zamierzamy kontynuować w nowym roku szkolnym. Praca w modelu STEAM, czyli interdyscyplinarne podejście łączące przyrodę, technikę, inżynierię, sztukę i matematykę, to zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie realnych problemów, nauka przez doświadczanie, to odkrywanie zależności i prawidłowości w sposób dla dziecka naturalny.

 

Notka o autorce: Małgorzata Rabenda jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku i członkiem społeczności Superbelfrzy RP. Niniejszy artykuł ukazał się w blogu Superbelfrów - licencja CC-BY-SA.

 

 

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie