Gardner w Ostojowie (1). Wzmocnić kompetencje poprzez rozwój inteligencji

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Niewątpliwym autorytetem w dziedzinie psychologii jest Howard Gardner, który w 1983 roku w książce "Ramy umysłu" zaprezentował własną teorię ośmiu inteligencji. Według uczonego inteligencja to "potencjał biopsychologiczny służący przetwarzaniu specyficznych form informacji w określony sposób. […] Zdolności intelektualne są nierozerwalnie związane z kontekstem, w którym żyjemy, oraz ludzkimi i przedmiotowymi zasobami, które mamy do dyspozycji."(C) MAC Edukacja

Prof. Gardner wprowadził określenie multiple intelligences (inteligencje wielorakie). Nazwał siedem z nich z zastrzeżeniem, że nie wszystkie są zbadane i nazwane. Od tego czasu w literaturze psychologicznej mówi się o 10 a nawet 12 typach inteligencji (ponad wymienione poniżej: inteligencja zmysłowa, historyczna, kreatywna, moralna).

Celem niniejszego cyklu jest zaprezentowanie kompleksowych działań nauczycieli jednej ze szkół podstawowych w Polsce, zmierzających do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych przy założeniu, że każde dziecko jest inteligentne.

Działania nauczyciela, zmierzające do zdiagnozowania uczniów można rozpoczynane są równolegle w obrębie trójpodmiotowości: rodzic – uczeń – nauczyciel.

Założyliśmy, że z punktu widzenia ucznia w poszczególnych typach inteligencji wiodące są preferencje:

Inteligencja językowa

 • lubię czytać
 • lubię słuchać bajek, opowiadań, wierszy
 • chętnie przyłączam się do rozmowy
 • wiem, jak objaśniać, argumentować
 • często bronię swojego zdania
 • tłumaczę innym dzieciom, jak rozwiązać jakiś problem
 • lubię ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne
 • lubię pisać opowiadania.

Inteligencja matematyczno – logiczna

 • lubię liczyć
 • lubię rozwiązywać zadania
 • lubię rozwiązywać zagadki i wyciągać wnioski
 • jestem dociekliwa/y
 • jestem systematyczna/y
 • jestem dobrze zorganizowana/y
 • zadaję dużo pytań
 • sprawdzam, czy wszystko jest poprawnie obliczone, napisane…

Inteligencja wizualno – przestrzenna

 • lubię oglądać filmy, pokazy multimedialne
 • dostrzegam szczegóły, które umykają innym
 • lubię projektować
 • chętnie wykonuje prace techniczne
 • lubię rozwiązywać rebusy, łamigłówki obrazkowe
 • w moich zeszytach jest dużo kolorowych podkreśleń
 • łatwiej się uczę, gdy obok tekstu są obrazki, diagramy, mapki, labirynty
 • ładnie rysuję różne tematy
 • na moich rysunkach jest dużo szczegółów, kolorów
 • lubię lepić z plasteliny

Inteligencja muzyczna

 • lubię słuchać muzyki
 • chętnie uczę się tańca
 • ładnie śpiewam
 • łatwo rozpoznaję brzmienie instrumentów
 • szybko uczę się gry na instrumentach
 • często nucę lub pogwizduję
 • lubię uczyć się słysząc w tle muzykę
 • uważam, że w każdej muzyce ukryte są emocje

Inteligencja przyrodnicza

 • lubię oglądać albumy ze zwierzętami
 • szybko rozpoznaję i nazywam wiele roślin i zwierząt
 • lubię wycieczki przyrodnicze
 • często rozmawiam o napotkanych okazach przyrodniczych
 • opiekuje się kwiatami
 • opiekuję się zwierzątkiem
 • marzę o egzotycznych podróżach

Inteligencja kinestetyczna

 • nie lubię siedzieć bezczynnie
 • często się wiercę i kręcę lub manipuluje przedmiotami
 • najlepiej się uczę wtedy, gdy mogę wziąć coś do ręki, wykonać czynność, klaskać, chodzić
 • lubię sport
 • lubię taniec
 • lubię zabawę w teatr
 • chętnie majsterkuję
 • mam wyrazistą mimikę i gestykulację

Inteligencja interpersonalna

 • lubię chodzić do szkoły
 • łatwo nawiązuję kontakty z rówieśnikami
 • łatwo nawiązuję kontakty z dorosłymi
 • lubię wszystko organizować
 • aktywnie działam w samorządzie uczniowskim
 • mam ciekawe pomysły
 • pytam innych o zdanie
 • dostrzegam nastroje, potrzeby i krzywdę innych
 • jestem lubiana/y wśród rówieśników
 • mam dużo przyjaciół
 • potrafię rozstrzygać spory
 • wolny czas najchętniej spędzam z przyjaciółmi

Inteligencja intrapersonalna

 • jestem zawsze spokojna/y
 • lubię się koncentrować na swoich przeżyciach i emocjach
 • podczas zajęć najchętniej siedzę z boku
 • wolę obserwować innych niż brać udział w zabawie, czy pracy grupowej
 • jestem zdyscyplinowana/y
 • nie jestem aktywna/y na zajęciach
 • długo się zastanawiam  nad  udzieleniem odpowiedzi
 • wiem, jakie są moje mocne i słabe strony
 • staram się ciągle doskonalić
 • lubię się wyróżniać

Następnym etapem będzie autodiagnoza. Opowiem o niej w kolejnym odcinku cyklu z Ostojowa.

Joanna Piasta-Siechowicz jest dyrektorką Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie i współautorką koncepcji wdrożenia teorii Howarda Gardnera w nauczaniu podstawowym.

Jesteśmy na facebooku

fb
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie