O edukacji opartej na rozwoju świadomości

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Każdy uczeń chce zrealizować wszystkie swoje pragnienia, maksymalnie rozwinąć swój talent tak, by cieszyć się doskonałym zdrowiem, spełnieniem i pomyślnością oraz by osiągać to, co jest najlepsze dla niego i dla społeczeństwa. Jest to nie tylko marzenie każdego studenta, jest to również marzenie jego rodziców, nauczycieli, całego społeczeństwa i całego świata.(C) Polskie Towarzystwo Idealnej Edukacji

To prastare marzenie zapisane w baśniach i marzenie naukowców wszystkich czasów. Wszyscy oni chcieli i chcą wyedukować ludzi, którzy właściwie działają, potrafią zrealizować swoje marzenia nie tworząc zarazem konfliktów. Czym zatem powinna być Idealna Edukacja?

Na pierwszym obrazku przedstawiony jest proces nauczania – jego trzy elementy:

1. Uczeń (wiedzący)

2. Proces poznawania

3. Obiekt poznawania

Dzisiejsza edukacja zajmuje się przede wszystkim  obiektem poznawania i dzieje się to głównie na poziomie intelektualnym. Uczeń (wiedzący) oraz proces poznawania są pomijane we współczesnej edukacji.

(C) Polskie Towarzystwo Idealnej Edukacji

Świadomość jest najbardziej podstawowym obszarem życia każdego człowieka. Jest to źródło wszelkiej kreatywności i inteligencji w nas samych i w całym wszechświecie. Obecna edukacja koncentruje się na tym co "wiedziane" np. fakty, liczby, wydarzenia i idee, ale ignoruje "wiedzącego". Kim jest wiedzący? Wiedzącym jest nasza własna świadomość, nasza własna inteligencja (obrazek trzeci).

Współczesna edukacja nie rozwija całkowitego potencjału mózgu. Istniejące szkoły i uniwersytety podchodzą do edukacji fragmentaryczne. Studenci uczą się poszczególnych obszarów Prawa Naturalnego takich jak: fizyka, biologia, sztuka czy zarządzanie. Wynikiem tego jest tylko częściowy rozwój mózgu a w rezultacie, całkowity potencjał twórczy i inteligencja studenta  pozostają nierozwinięte .

(C) Polskie Towarzystwo Idealnej EdukacjiWiele badań naukowych dowodzi, że każdy rodzaj aktywności ożywia jeden obszar mózgu. Np. jeśli czytamy słowo, to do określonej części mózgu dopływa więcej krwi i ta część mózgu jest ożywiana przez proces czytania. Jeśli wypowiadamy słowo, inna część mózgu jest ożywiana, jeśli myślimy to samo słowo, jeszcze inny obszar mózgu jest ożywiony. Odkryto również, że zależnie od doświadczenia tworzą się określone połączenia pomiędzy neuronami w mózgu. Gdy we współczesnej edukacji skupiamy się na jednej dziedzinie studiów, prowadzi to do powstania w mózgu połączeń specyficznych dla tej aktywności. Innym szkodliwym aspektem współczesnej edukacji jest to, co mówi się uczniom, czego mają oczekiwać od życia i co mogą w życiu osiągnąć. Jeśli mówimy komuś, że jego możliwości są ograniczone, wtedy tworzy on te ograniczenia i bariery w swoim umyśle. Jego mózg staje się ograniczony w swoich połączeniach a niektóre jego części są zablokowane. Jeśli nie rozumiemy całkowitego potencjału życia i wymuszamy na uczniu określone doświadczenia, zachowania czy oczekiwania, kształtujemy bardzo ograniczoną jednostkę. Częściowy rozwój mózgu jest przyczyną wszelkiego stresu i niepowodzeń, których jesteśmy świadkami na całym świecie.

Edukacja Oparta na Rozwoju Świadomości, założona przez Maharishiego Mahesh Yogi (światowej sławy autorytet w tej dziedzinie) jest edukacją, która rozwija świadomość ucznia - "wiedzącego" i przebudza jego nieograniczony twórczy potencjał. Ponieważ to jakość naszej świadomości określa nasz sukces w procesie uczenia i w życiu, edukacja, która nie rozwija "wiedzącego" nie jest całkowita. Z drugiej strony edukacja oparta na świadomości jest całkowita. Ożywia wszystkie aspekty wiedzy: "wiedzącego", "proces poznawania" i "obiekt poznawania" (czyli podmiot wiedzy, proces poznawania i przedmiot wiedzy) i systematycznie rozwija pełne funkcjonowanie mózgu.

W procesie Edukacji Opartej na Rozwoju Świadomości uczniowie odkrywają wzorzec porządku i rozwoju w swym własnym codziennym życiu, we wszystkich aspektach ludzkich osiągnięć i w naturze. Uczą się, że Jednolite Pole Prawa Naturalnego, opisane przez fizykę kwantową jako pole dające początek wszelkiej aktywności, porządkowi i harmonii we wszechświecie, wyraża się również w nich samych. Nauka ta wraz z praktyką techniki Transcendentalnej Medytacji pozwala uczniom rozumieć i bezpośrednio doświadczać swego nieograniczonego potencjału i łączności ze wszystkim we wszechświecie.

W Edukacji Opartej na Rozwoju Świadomości stosujemy technikę Transcendentalnej Medytacji. Program Transcendentalnej Medytacji jest prostą , naturalną i bezwysiłkową procedurą stosowaną przez 15-20 minut rano i wieczorem w wygodnej pozycji siedzącej ,z zamkniętymi oczami. W czasie stosowania tej techniki umysł wycisza się i transcenduje wszelką aktywność umysłową i doświadcza najprostszej formy świadomości, świadomości transcendentalnej. Technika Transcendentalnej Medytacji otwiera świadomość na nieskończone źródło energii, kreatywności i inteligencji, które leży głęboko wewnątrz każdego człowieka. Poprzez ożywianie tego najbardziej podstawowego poziomu życia, technika Transcendentalnej Medytacji jest najprostszą procedurą, która może rozwinąć życie każdego człowieka i każdego społeczeństwa do jego pełni, gdzie problemy są nieobecne a doskonałe zdrowie, szczęście i szybki postęp są naturalnymi cechami życia. Technika Transcendentalnej Medytacji jest naukowa, nie wymaga ani specyficznej wiary ani przyjęcia szczególnego stylu życia. Praktyka nie wymaga żadnego wysiłku czy koncentracji. Technikę tę na całym świecie stosują ludzie w każdym wieku, o różnym wykształceniu, pochodzący z różnych kultur i religii i cieszą się szerokim zakresem korzyści z tego wynikających.

Ponad 600 badań naukowych zostało przeprowadzonych nad Programem Transcendentalnej Medytacji w 200 niezależnych instytutach badawczych w 36 państwach. Badania te potwierdziły korzyści płynące ze stosowania TM we wszystkich dziedzinach życia.

Na świecie istnieje już ponad 750 placówek edukacyjnych w 48 krajach stosujących ten program (ponad 235 000 uczniów i studentów). Program wspiera m. in fundacja światowej sławy reżysera Davida Lyncha. Zarówno uczeń jaki nauczyciel biorący udział w Programie Edukacji Opartej na Świadomości rozwijają swój nieograniczony, twórczy potencjał, stają się zdrowsi. Poprawiają się relacje pomiędzy uczniami, pomiędzy nauczycielami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mają wpływ na podniesienie świadomości zbiorowej kraju jak i na tworzenie pokoju na świecie. Również łatwiej realizują swoje cele.

Zainteresowanych odsyłamy po więcej informacji do Polskiego Towarzystwa Idealnej Edukacji - www.idealnaedukacja.org