Studiować blogując

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Innowacje w edukacjiWielu studentów uczy się najlepiej wtedy, gdy mogą pracować na ustrukturyzowanych i zarządzanych przez siebie projektach. Naukowcy pracujący przy realizacji programu iCAMP stworzyli oprogramowanie społecznościowe, które integruje prowadzone w różnych systemach blogi studenckie i inne serwisy społecznościowe w potężną przestrzeń wirtualnej współpracy.
 
Celem finansowanego przez Unię Europejską projektu iCAMP (Intercultural Learning Campus) jest stworzenie przyjaznych i użytecznych studiującym narzędzi, które umożliwią im efektywną współpracę w sieci, bez względu na rodzaj oprogramowania blogów i serwisów społecznościowych, którego używają. Wstępne oceny po trzech latach prac i konsultacji są obiecujące – opracowane rozwiązanie może przyczynić się do podniesienia jakości nauki i zmiany sposobu pracy na uczelniach.

„Można zaobserwować istotne różnice pomiędzy tym, w jaki sposób młodzi ludzie wykorzystują sieć w czasie wolnym od nauki oraz sposobem pracy, jaki jest narzucony przez kontrolowane i scentralizowane systemy organizacji nauki na uczelni.” – mówi Barbara Kieslinger z wiedeńskiego Centrum Innowacji Społecznych. „iCAMP może kompletnie zmienić szkolnictwo wyższe. Jeśli projekt się powiedzie, może przyczynić się do większej demokratyzacji procesu nauczania na uczelniach.”

Kieslinger i jej współpracownicy z kilkunastu uczelni z całej Europy (w tym krakowskiej AGH) postanowili wypełnić lukę pomiędzy istniejącymi narzędziami software używanymi w szkołach wyższych – zazwyczaj sztywnymi i wymagającymi kontroli ze strony pracownika naukowego, oraz oprogramowaniem opartym na swobodnej aktywności i kreatywności użytkowników Internetu w czasie wolnym od nauki, takich jak blogi, komunikatory, czytniki RSS i inne narzędzia web 2.0.
 
Innowacje w edukacji  
 
iCAMP jest oparty na koncepcji konstruktywistycznej. Jego twórcy uznali, że studenci zdobywają wiedzę i uczą się nowych umiejętności przede wszystkim pracując z rówieśnikami nad projektami, w których sami muszą zdefiniować cele, sposoby realizacji zadań, harmonogramy, opisać rezultaty, dokonać ewaluacji, itp., nie zaś oczekiwać na rozwiązanie problemu przez nauczyciela. I to jest właśnie korzyść, którą daje studentom iCAMP.

„Studenci powinni przejąć kontrolę nad własnym procesem uczenia się” – uważa Kieslinger. „W środowisku pracy ludzie muszą być kompetentni w różnych wymiarach - zarządzaniu własną pracą, kolaboracji w sieci społeczności, korzystania z różnych narzędzi w środowisku technologicznym.”

Od samego początku przyjęto, że to blogi staną się fundamentem nowego środowiska pracy akademickiej. „Blogi są najważniejszymi spośród narzędzi” – mówi Kieslinger. „Są łatwe w użyciu, ludzie je lubią, mogą być wykorzystane w dziesiątkach rozmaitych aktywności społecznych i naukowych oraz w różnych środowiskach uczenia się.”

Jedyny problem, który wiąże się z blogami to różnice w oprogramowaniu, przez co blogi założone na różnych serwisach nie były ze sobą kompatybilne, uniemożliwiając czasem prowadzenie wspólnych blogów i dostarczanie kontentu do innych. Zdaniem uczestników projektu iCAMP była to jedna z głównych przeszkód na drodze do rozwijania współpracy studentów w sieci. Problem ten został wyeliminowany przez informatyków iCAMP, którzy opracowali system FeedBack, pozwalający blogom i blogującym komunikować się bez problemów i dostarczać automatycznie nowe wpisy i aktualizacje. Opracowali oni również pakiet rozwiązań open-source iLOGUE, które pozwala zarządzać procesem uczenia się. Student określa cele i zadania, zasoby, a także może prowadzić dziennik postępów w nauce. Postępy w nauce może zaś omawiać z rówieśnikami czy opiekunem danego kursu. Jest to zarazem dobre narzędzie samooceny pracy.
 
Innowacje w edukacji  
 
Prace nad projektem zmierzają ku końcowi. iCAMP przeszedł już etap testowania. Łącznie w badaniach wzięło udział 136 studentów i 19 moderatorów z 10 krajów UE. Zaangażowanie kilku europejskich uczelni w prace nad projektem skłoniło je do uruchomienia kursów opartych na rozwiązaniach iCAMP.

„Zebraliśmy wiele pozytywnych ocen od studentów” – mówi Kieslinger. „Polubili oni nowe rozwiązania technologiczne i możliwość współpracy ze studentami z innych krajów. Dzięki temu każdy może zbudować swoje własne środowisko uczenia się i wybrać takie narzędzia, jakich akurat potrzebuje do rozwiązania danego zadania”.
 
(Źródło: iCAMP, Science Daily)