Advertisement

Więcej

Czego możemy (nauczyciele i dyrektor) nauczyć się od gęsi? Otóż najwięcej możemy nauczyć się współpracy! Zaskakujące, prawda?

Czego możemy (nauczyciele i dyrektor) nauczyć się od gęsi? Otóż najwięcej możemy nauczyć się współpracy! Koniecznie poznajmy kilka zaskakujących faktów i zastanówmy się, czy możemy coś od tych gęsi w szkole przejąć. Maria Czerwińska, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy podzieliła się podczas INSPIR@CJI 2016 kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi organizacji zespołu pedagogicznego w szkole.

Szczególnym miejscem, w którym rodzą się i funkcjonują stereotypy jest szkoła. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu szkoła to także część społeczeństwa. Podczas INSPIR@CJI 2016 o pokazanie tych stereotypów poproszono Jarosława Pytlaka, dyrektora Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie posiadającego ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu szkołą i bogaty zbiór osobistych doświadczeń. Tematem jego wystąpienia były stereotypy rządzące polską szkołą, skutecznie utrudniające jej rozwój i unowocześnienie.

Stereotypy funkcjonują w każdej szkole. Jak sobie z nimi radzić? Zapraszamy na wystąpienie Jarosława Pytlaka, dyrektora Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie, podczas ogólnopolskiej konferencji INSPIR@CJE 2016 (Warszawa, 30.06-1.07).

Urządzenia mobilne są uniwersalnymi narzędziami, które posłużyć mogą świetnie do rozwoju mózgu i osobowości, jednak trzeba nauczyć się nimi posługiwać. Nie narzekajmy, że dzieci i młodzież zbyt dużo korzystają z urządzeń mobilnych, ale spróbujmy pokazać im, jak wartościowe wsparcie w sobie kryją.

Zapraszamy na wystąpienie Lechosława Hojnackiego z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela "WOM" w Bielsku Białej i członka Superbelfrów RP, podczas konferencji INSPIRACJE 2015 - JAK UCZYNIĆ POLSKĄ SZKOŁĘ JESZCZE LEPSZĄ? (Warszawa, 2-3 lipca 2015).

W nauce języków znajdziemy w internecie do dyspozycji setki różnych ciekawych programów, które mogą pomóc nam sukcesywnie podnosić kompetencje językowe.

Wszystkim językowcom polecamy wystąpienie Agnieszki Bilskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach i członkini społeczności Superbelfrzy RP, podczas konferencji INSPIRACJE 2015 - JAK UCZYNIĆ POLSKĄ SZKOŁĘ JESZCZE LEPSZĄ? (Warszawa, 2-3 lipca 2015).

Przestrzeń, w której uczymy się wywiera ogromny wpływ na jakość tego uczenia się. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi i często nie przywiązujemy dostatecznej uwagi do warunków, w jakich ten proces odbywa się. Efekty uczenia mogłyby być jednak zupełnie inne, gdybyśmy starali się tworzyć (w szkole i nie tylko) takie środowisko edukacyjne, w którym uwzględniamy czynniki architektoniczne, technologiczne i społeczne wspierające proces uczenia się.

Na problem niedostatecznego rozumienia przestrzeni edukacyjnej w szkołach (i wyzwania dla szkół) zwracali uwagę podczas konferencji INSPIR@CJE 2015 - JAK UCZYNIĆ POLSKĄ SZKOŁĘ JESZCZE LEPSZĄ? (Warszawa 2-3 lipca 2015) organizatorzy projektu edukacyjnego Eduspaces 21 ("Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!") - Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej) i Marcin Polak (Edunews.pl i Fundacja Think!).

Przejście ucznia z trzeciej do czwartej klasy szkoły podstawowej może być dla niego trudnym momentem - w szkole nagle zmienia mu się niemal wszystko. Może to powodować spadek motywacji do uczenia się i ogólnie kłopoty w nauce. Czy da się temu jakoś zaradzić?

Wystąpienie Moniki Walkowiak, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim i członkini społeczności Superbelfrzy RP podczas konferencji INSPIRACJE 2015 - JAK UCZYNIĆ POLSKĄ SZKOŁĘ JESZCZE LEPSZĄ? (Warszawa, 2-3 lipca 2015).

Projekt wykorzystany jako jedna z metod nauczania, może wpłynąć pozytywnie na rozwój kompetencji merytorycznych i społecznych uczniów. Praca w zespole nad konkretnym (i mającym sens) zadaniem, może przyczynić się zarówno do ujawnienia, jak i rozwinięcia różnych umiejętności, które będą potrzebne także w "życiu po szkole", czyli po ukończeniu edukacji szkolnej.

O nauczaniu opartym na metodzie projektów opowiadały podczas konferencji INSPIR@CJE 2015 - JAK UCZYNIĆ POLSKĄ SZKOŁĘ JESZCZE LEPSZĄ dwie nauczycielki, które realizują wiele szkolnych działań z wykorzystaniem tej metody: Anna Dąbska i Barbara Ostrowska, obie z lubelskiego Liceum Paderewski i członkinie grupy Superbelfrzy RP.

Programowanie to kompetencja przyszłości, którą powinniśmy rozwijać u uczniów już teraz, na wszystkich poziomach kształcenia. Chociaż „programowanie” brzmi bardzo poważnie, tak naprawdę dotyczy także prostych czynności z wykorzystaniem komputerów, które mogą być z powodzeniem realizowane już od pierwszej klasy szkoły podstawowej – udowadniają realizatorzy programu Mistrzowie Kodowania.

O tym, w jaki sposób warto uczyć programowania i co z tego wynika, podczas INSPIR@CJI 2015 opowiadali Krzysztof Jaworski oraz Karolina Żelazowska, trenerzy Programu Mistrzowie Kodowania i członkowie grupy Superbelfrzy RP.